Nogle ydelser er ikke dækket af sygesikringen. Det gælder rejsevaccinationer (se under dette punkt) og diverse attester.
Attester inddeles i tre undergrupper:

Forsikringsattester
Attester som udfærdiges efter skade eller før tegning af forsikring. Forsikringsselskabet betaler langt de fleste af disse. Ganske få er for patientens regning (rejseforsikringerne oftest, fx ved afbudsrejse).

Kommunale attester
Attester som rekvireres af din kommune, og som oftest vedrører sygdom og udbetaling af offentlige ydelser. Kommunen betaler altid disse attester.

Private attester
Attester som udfærdiges personligt til dig vedr. attestation af en eller flere helbredsforhold.  Private attester er fx

 • Kørekortattester
 • Attester til fx cykelløb, marathons, dykkersport og andre fritidsaktiviteter
 • High school-attester
 • Off-shore-, jernbane- og fit-to-flight attester
 • Adoptionsattester
 • Værgemålsattester
 • Attester til aktivering af fremtidsfuldmagt
 • Ambassadeattester og medicinattester
 • Attester til ansøgning om handicapkort
 • Sygeattester (lægeerklæring/varighedsattester)
 • Mulighedserklæringer

Alle private attester betales af patienten eller evt. af en arbejdsgiver, hvis attesten har forbindelse med arbejdet. Prisen på disse attester er tidsbestemt, og prisen stiger i takt med det tidsforbrug, der skal bruges på attesten.