Datasikkerhed og anvendelse af e-konsultation, e-tidsbestilling og e-recept :

Grundet den nye dataforordningslov er kravene til digital sikkerhed øget.

Ved login på e-modul betyder det :

1. Log-in med Nem-Id.

2. Login med cpr-nummer og egen kode. Der tilsendes herefter en midlertidig kode. Denne manøvre skal udføres hver gang man anvender e-modulet.
Børn under 15 år kan kun logge ind med cpr-nummer og adgangskode.

Husk at sende e-konsultationer og lave tidsbestilling i det cpr-nummer henvendelsen drejer sig om.

Mithelbred.dk – klinikkens APP