Konsultation altid efter forudgående aftale.

Vi beder dig medbringe dit sundhedskort (fysisk eller via app) ved fremmøde. Dette er din underskrift til sygesikringen.

Anmodning om sygebesøg skal ske inden kl.11.

Almindelige konsultationer
Længerevarende problemstillinger løses ved almindelige konsultationer. Der er afsat 10-12 min, så begræns antallet af problemstillinger pr. konsultation, så vi kan yde en lægefagligt forsvarlig service.

Akutte konsultationer
Hver dag er afsat tid til akut opstået sygdom. Her løses ikke længerevarende problemstillinger ved konsultationer, der lige så godt kan planlægges i forvejen. Ved de akutte konsultationer vurderes den akutte problemstilling og konsultationen vil være kort, typisk ca. 5-6 minutter.
Du skal ringe til os om morgenen mellem 8 og 9, hvis du mener, du har behov for lægelig vurdering samme dag.

Private konsultationer
Har du problemstillinger, der kræver lægelig vurdering, hvor sygesikringen ikke dækker, skal du bestille tid til en privatkonsultation. Oftest vil det være attester/lægeerklæringer, specielle vaccinationer eller kørekort, der udarbejdes ved disse konsultationer og disse er ikke omfattet af den almindelige sygesikring. Der vil derfor altid være en afregning for konsultationen, men hvem, der betaler, afhænger af opgavens art.
Du skal altid kontakte klinikken telefonisk ved disse konsultationer, da det kræver meget varierende tidsafsættelse.